Impressum

Winkler Slovakia spol. s r.o.
Pri Majeri 24
831 06 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 2 482065-00
Telefax: +421 2 482065-19
E-mail: bratislava@winkler.de

Vedúci pobočky: Tomáš Novosad
Vedenie spoločnosti: Rüdiger Hahn, Ralf Dannhäuser, Jörg Rentschler
Registračný úrad: Okresný súd Bratislava, oddiel Sro
Vložka č.: 5199/B
IČO: 31351964
IČ DPH: SK2020350684


Obsah, stvárnenie a štruktúra našej internetovej ponuky sú chránené autorským právom a výslovne si vyhradzujeme všetky vlastnícke práva. Predovšetkým pri kopírovaní, spracovaní, šírení a každom spôsobe použitia je nutný náš písomný súhlas, pokiaľ nie je opatrenie povolené bez povinnosti súhlasu na základe zákonných ustanovení.

Všimnite si prosím nasledovnú zákonnom stanovenú povinnú informáciu: Európska komisia prevádzkuje platformu na online riešenie sporov. Táto platforma je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má aj právo obrátiť sa na predajcu, spoločnosť Winkler Slovakia spol. s r.o. so žiadosťou o odškodnenie v prípade, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predajca vyriešil jeho reklamáciu, alebo ak má podozrenie, že predajca porušil jeho práva. Zákazník má právo podať návrh na zahájenie alternatívneho riešenia sporu subjektu na alternatívne riešenie sporov, pokiaľ predajca odmietol jeho žiadosť alebo neodpovedal v lehote 30 dní od dňa jej odoslania, a síce v súlade s podmienkami uvedenými v zákone č. 391/2015 Zb. v jeho platnom znení týkajúcom sa alternatívneho riešenia sporov v prípade záležitostí spotrebiteľov.